Načítání, prosím vyčkejte.


3. den - Za krále

DSJCamp 2019 | 30.07. 2019

Oběd: bramborová kuřecí plátek, brambor
Večeře: krupicová kaše

Fotografie

Dnešní den byl velmi pestrý a náročný. První dopolední zaměstnání probíhala fotografování po oddílech a v rámci rytířských družin.

Druhém dopoledne začala první etapa celotáborové hry s názvem "Navrácení zabraného území". Celé odpoledne probíhalo v "režii" oddílových aktivit. Poprvé si táborníci vyzkoušeli vodu v napuštěném bazénu. Byla sice chladná, ale příjemně osvěžující. Řadu táborníků pozitivně "nabudila" k večernímu programu, který se týkal 2. etapy celotáborové hry v podobě opravy hradu. Po večerce všichni usnuli bez sebemenších problémů. Snad se jim zdáli jen samé dobrodružné sny se šťastným koncem? Doufejme, že ano.

Předchozí den

2. den - Za krále

DSJCamp 2019 | 29.07. 2019

Dnešní dopoledne bylo ve znamení oddílových zaměstnání. Ta probíhala v nejbližším okolí tábora.

Detail Fotografie
Navrácení zabraného území

Navrácení zabraného území

DSJCamp 2019 | 30.07. 2019

První etapa celotáborové hry se týkala navrácení zabraného území včetně všech statků, které se rytíři se svými družinami snažili získat zpět. Doposud byly v držení odbojných správců a lapků. Boj to byl náročný a vyčerpávající. Nakonec se všem družinám podařilo houževnatý odpor nepřátel zlomit. Nejúspěšnějším rodem byla družina "bílých", která překvapila i sama sebe. Za odměnu získala od krále zástavu, kterou vždy do "úschovy" dostane nejúspěšnější tým. Druhá etapa celotáborové hry byla ve znamení oprav hradů, které byly po dobývání odbojných šlechticů a správců natolik poničeny, že potřebovaly rekonstrukci po všech stránkách. Rytíři se svými nově najatými zbrojnoši se ihned pustili do práce. Práce jim šla pěkně od ruky. Výsledky byly překvapující v podobě natolik dokonalých oprav, že hrady vypadaly lépe než předtím. Nejlepšími staviteli a architekty byla družina "světle zelených", která svojí rychlostí, přesností a důkladností šla příkladem všem ostatním. Zástava proto měnila svého "majitele". Bude tomu i nadále? To ukáže čas.

Následující den

4. den - Za krále

DSJCamp 2019 | 31.07. 2019

Poslední červencový den byl rozdělen do dvou částí.

Detail Fotografie
An unhandled error has occurred. Reload 🗙