Načítání, prosím vyčkejte.


12. den - Do neznáma

DSJCamp 2020 | 13.08. 2020

Oběd: zeleninový vývar, kuřecí řízek, brambory
Večeře: těstovinový salát

Fotografie

12. den – oddílová zaměstnání a celotáborovka

Celý den kromě večera byl věnován oddílovým zaměstnáním. Většina vedoucích se zaměřila dopoledne na sportovní a pohybové aktivity. Odpoledne se téměř celý tábor „uvelebil“ na březích kolem bazénu. Ten už je příjemně prohřátý, proto i pobyt táborníků ve vodě měl delší časový interval. Letos si děti opravdu užily vodních radovánek do sytosti.

Předchozí den

11. den - Do neznáma

DSJCamp 2020 | 12.08. 2020

11. den – oddílová zaměstnání a workshopy

Detail Fotografie
Deaktivace brány

Deaktivace brány

DSJCamp 2020 | 13.08. 2020

Večer vyvrcholil poslední etapou celotáborové hry. Velitelé jsou sice osvobození, ale bohužel je neminula nákaza zákeřným virem. Všechny vojenské jednotky už mají všechny složky léku pohromadě, ale ještě neznají jejich přesný poměr. Když však byli velitelé vyslýcháni, získali informaci, kde hledat inkriminované místo. Úkolem jednotek je co nejrychleji deaktivovat zařízení, ve kterém se nachází přesná receptura léčivého přípravku. Nikdo se nesmí zařízení dotknout rukou, ani se k němu přiblížit. Jediné, co může vojenským jednotkám pomoci, je speciální systém lan, s nimiž jednotky velice opatrně odstraňují jednotlivé části zařízení. Je to pracná a mravenčí činnost, která po řadě neúspěchů nakonec přináší své ovoce. Bohužel, nákaza zachvacuje čím dál větší části těl velitelů. Musejí být proto umístěni do karantény. Jejich jednotky jim musejí připravit sérum bez jejich pomoci. Začíná boj s časem! Úkolem jednotek je co nejrychleji připravit lék a dopravit jej na ošetřovnu. To se nakonec úspěšně podařilo. Velitele se podařilo zachránit. Na generálním štábu se po zkušenostech s nákazou rozhodnou raději k deaktivaci brány. Nikdo si nepřeje, aby se přes ni mohla šířit tato či jiná nemoc na Zemi. Vojenské jednotky jsou odměněny za přínos k získání léku. Nejrychleji se to podařilo SG04, ale vítězi byli nakonec všichni, kteří úspěšně překonali všechny nastražené překážky.

Následující den

13. den - Do neznáma

DSJCamp 2020 | 14.08. 2020

13. den – oddílová zaměstnání a workshopy

Detail Fotografie
An unhandled error has occurred. Reload 🗙